199/9 หมู่ที่ 9 ตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86190
  • วิสัยทัศน์

    “บ้านเมืองสวยงามสะอาดตา ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างชื่อเสียงด้วยหลักธรรมาภิบาล ได้มาตรฐานบริการสาธารณะ”

นายมาโนช ธัญญาบัตร

นายกเทศมนตรีตำบลวังไผ่

081 541 4019

นายสุรศักดิ์ แพรสมบูรณ์

ปลัดเทศบาลตำบลวังไผ่

081 370 0703

ข่าวสารชาวทต. วังไผ่

กิจกรรมชาวทต. วังไผ่

สื่อ ประชาสัมพันธ์

มัลติมีเดีย

เทศบาลตำบลวังไผ่ขอเป็นแรงใจให้กับบุคคลากรทุกหน่วยงานในการต่อสู้กับไวรัส COVID-19
20 เมษายน 2563
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เทศบาลตำบลวังไผ่
e-GP
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
หนังสือราชการท้องถิ่น (สถ.)
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.