เทศบาลตำบลวังไผ่

เทศบาลตำบลวังไผ่

199/9 หมู่ที่ 9 ตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86190
โทรศัพท์ : 077-534-153 โทรสาร : 077-534-153 ต่อ 9
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@wangpaicity.go.th