Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3

แบบฟอร์ม/เอกสารเผยแพร่ความรู้

แบบฟอร์มคำร้อง

แผ่นพับ แนะนำการชำระภาษีของเทศบาลตำบลวังไผ่ (1)

แผ่นพับ แนะนำการชำระภาษีของเทศบาลตำบลวังไผ่ (2)

แผ่นพับ ใบอนุญาตโรงงานอุตสาหกรรมและงานทะเบียนพาณิชย์ (1)

แผ่นพับ ใบอนุญาตโรงงานอุตสาหกรรมและงานทะเบียนพาณิชย์ (2)

การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง และรื้อถอนอาคาร

สมุดภาพ Law Infographics (pdf) 

สมุดภาพ Law Infographics (่jpg.)

สมุดภาพ Law Infographics เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ของกระทรวงยุติธรรม ซึ่งนำกฏหมายที่มีเนื้อหาและภาษาที่ยากต่อการตีความมาจัดทำในรูปแบบอินโฟกราฟฟิคที่มีสีสันน่าสนใจ มีเนื้อหาสั้น กระชับ เข้าใจง่าย เพื่อให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจและจดจำได้ง่ายขึ้น โดยมีเนื้อหาดังนี้

  1. การให้ความช่วยเหลือของภาครัฐ

  2. การดำเนินคดีและความผิดอาญา

  3. กฏหมายที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน

  4. กฏหมายทั่วไป