Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3

สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลวังไผ่

สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลวังไผ่

          สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลวังไผ่ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2544  เพื่อให้บริการ รับแจ้งเกิด แจ้งตาย แจ้งย้ายที่อยู่ แก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน ขอเลขที่บ้านใหม่ เพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน คัด ทร14/1 (รายการบุคคลในทะเบียนบ้าน) คัด ทร38/1 (ข้อมูลบุคคลต่างด้าว) และให้คำปรึกษาปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร

          โดยในปี พ.ศ.2557 เทศบาลตำบลวังไผ่ได้ดำเนิน “โครงการจัดตั้งสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลวังไผ่ สาขาย่อยบิ๊กซีชุมพร” โดยดำเนินการปรับปรุงและตกแต่งสถานที่บริเวณชั้น 2 ห้างบิ๊กซีชุมพร เพื่อใช้เป็น “ศูนย์บริการร่วมจังหวัดชุมพร” ใช้งบประมาณจำนวน 350,000 บาท ซึ่งได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมจากสภาเทศบาลตำบลวังไผ่ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2556 (ณ วันที่ 27 พ.ย. 56) โดยนำอุปกรณ์สำนักงาน   ที่ได้รับมอบจากศูนย์เดิมมาปรับปรุงเพื่อใช้ในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาใช้บริการ อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานจากที่ทำการปกครองอำเภอเมืองชุมพรโดยมีศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 8 เป็นผู้ดำเนินการติดตั้งดูแลระบบสื่อสารและระบบคอมพิวเตอร์

          “ศูนย์บริการร่วมจังหวัดชุมพร” สาขาบิ๊กซี เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2557 ระหว่างเวลา 09.00 – 17.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีบริการดังนี้ รับแจ้งเกิด แจ้งตาย แจ้งย้ายที่อยู่ แก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน ขอเลขที่บ้านใหม่ เพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน เปลี่ยนชื่อตัว – สกุล ทำบัตรประชาชน จดทะเบียนสมรส จดทะเบียนหย่า คัด ทร14/1 (รายการบุคคลในทะเบียนบ้าน) คัด ทร38/1 (ข้อมูลบุคคลต่างด้าว) การขออนุญาตต่างๆ ตลอดจนให้คำปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร ซึ่งที่ผ่านมาได้รับการตอบรับจากประชาชนและสามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการได้เป็นอย่างดี

สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลวังไผ่

สถิติประชากรในพื้นที่เทศบาลตำบลวังไผ่

สถิติประชากรประจำปี พ.ศ. 2557 - 2561

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *