แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ท่านสามารถร้องเรียน/แจ้งการทุจริต ถึงเทศบาลตำบลวังไผ่ได้โดย
1.เขียนคำร้องที่ศูนย์รับร้องเรียนเทศบาลตำบลวังไผ่ เลขที่ 199/9 หมู่ที่ 9 ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190
2.ส่งเรื่องมายัง facebook แฟนเพจเทศบาลตำบลวังไผ่https://www.facebook.com/wangpaicitychumphon
3.ทางโทรศัพท์ 077 534 153 (วันและเวลาราชการ)
4.ส่งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ในกล่องรับฟังความคิดเห็นและรับเรื่องราวร้องทุกข์ ที่ติดตั้งไว้ในชุมชนของท่าน
5.ผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลวังไผ่โดยกรอกข้อมูลใน ฟอร์มด้านล่าง
ดาวน์โหลดเอกสาร : แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของ เทศบาลตำบลวังไผ่
ดาวน์โหลดเอกสาร : ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลวังไผ่
ก่อนการแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง ทางต้นสังกัดสามารถตรวจเช็คข้อมูลของคุณได้ 
กรุณาใช้คำสุภาพในการแสดงความคิดเห็นค่ะ
จากคุณ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ e-mail
เรื่อง
เวลา